Pratek Enerji ve Makina Sanayi Tic. Ltd. Şti

Kalite ve Çevre Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ; PRATEK olarak orta gerilim enerji sistemleri için yasal mevzuat ve standartlara uygun, son teknoloji ile geliştirilmiş ve müşteri taleplerine yönelik üretilmiş ürünleri enerji piyasasına sunmaktır.
Bu doğrultuda;


•    Firmamızın amaç ve bağlamına uygun ve stratejik yönünü desteklemeyi,
•    Kalite hedeflerinin belirlenmesi için bir çerçeve sağlamayı,
•    Uygulanabilir şartları yerine getirmeyi,
•    Kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi,
•    İş süreçlerimizi sistematik bir şekilde dökümante edilmesi ve belgelendirilmesini,
•    Müşteri odaklılık ilkesinin benimsenmesini taahhüd ederiz.

Tüm bu anlayış; yönetim ve çalışanların el ele verdiği bir Çevre Yönetim Sistemi doğrultusunda, başta üst yönetim olmak üzere tüm PRATEK çalışanlarının sorumluluğu ve yükümlülüğündedir.


 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ; silikon kompozit izolatör ve silikon gövdeli parafudr  imalatı faaliyetlerimizde, çevreye ve yarınlarımıza duyduğumuz sorumlulukla; tüm faaliyetlerin çevresel etkilerini ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun şekilde azaltmaktır. Bu doğrultuda
 
Bizler PRATEK olarak, kurmuş olduğumuz Çevre Yönetim Sisteminde
•    Firmamızın; yapısı, ölçeği ve faaliyetleri, ürünleri ve hizmetlerinin çevresel etkileri dahil, amaç ve bağlamı ile uygunluğunu ve bunun sürekliliğinin sağlanmasını,
•    Çevre amaçlarının belirlenmesi için çerçeve sağlanmasını,
•    Kirliliğin önlenmesi ve firmamızın bağlamına uygun diğer taahhüdler dahil olmak üzere çevrenin korunmasını içeren tüm faaliyetleri yerine getirmeyi, sürekli gelişme anlayışı içerisinde doğal kaynakların kirlenmesini önlemeyi,
•    Uygunluk yükümlülüklerini yerine getireceğimizi,
•    Çevre performansının artırılması için çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini,
•    Çalışanlarımızı çevre konusunda sürekli bilinçlendirmeyi ve katılımlarını sağlamayı,
•    Katı ve tehlikeli atıkları kontrol altında tutmayı taahüd ederiz.
 
Tüm bu anlayış; yönetim ve çalışanların el ele verdiği bir Çevre Yönetim Sistemi doğrultusunda, başta üst yönetim olmak üzere tüm PRATEK çalışanlarının sorumluluğu ve yükümlülüğündedir.